CREADORA ESCÉNICA
avelinaperezteatro@gmail.com
637 756 146
ESE SILENCIO 2021 Edicións Positivas
WONDERLAND Escrita dentro do grupo de traballo DramaturXA, organizado polo CDG. Editado en Dramaturxia Galega. Edicións positivas. 2019 OS ARROACES SON ANIMAIS SUCIOS E DESESPERADOS Gañadora no I Torneo de dramaturxia de Galicia. 2017. Editada en Madrygal, Revista de estudios gallegos nº 20 / Torneo de dramaturxia1. Edicións positivas ALIANZAS NON TEÑO ESPELLO NO BAÑO Pezas para radioteatro. Premio da audiencia no Diario Cultural. Editadas pola Consellería de cultura.2015 e 2017
O DÍA NO QUE BICAR A TERRA Editorial Difusora das letras Premio Abrente 2018
PUNTO DE VISTA Peza para radioteatro. Finalista no X Premio Diario Cultural. Editado pola Consellería de Cultura.2017 EL ARTE DE VIVIR OBJETIVO PITBULL Pezas para radioteatro. Primeiro premio en español do Certame Carlos Pérez Uralde. Vitoria. 2015 e 2017 EU CONTROLO Peza para radioteatro. Premio A pegada do Eco. 2016 SILENCIO Peza de dramaturxia breve. Primeiro premio A Pipa de Becerrea. Publicada na Revista Galega de Teatro nº 85.
ÁS OITO DA TARDE, CANDO MORREN AS NAIS Editorial Xerais, Premio Álvaro Cunqueiro 2018
OS CANS NON COMPRENDEN A KANDINSKY, 2017 Publicado na ERREGUETÉ (Revista Galega de Teatro) nº91 Publicado polo Consello da cultura galega.
CREADORA ESCÉNICA
ES GL
FRAGMENTO
FRAGMENTO
FRAGMENTO
CREADORA ESCÉNICA
ES GL
CREADORA ESCÉNICA
avelinaperezteatro@gmail.com
637 756 146
FRAGMENTO
FRAGMENTO
FRAGMENTO
ESE SILENCIO 2021 Edicións Positivas
WONDERLAND Escrita dentro do grupo de traballo DramaturXA, organizado polo CDG. Editado en Dramaturxia Galega. Edicións positivas. 2019 OS ARROACES SON ANIMAIS SUCIOS E DESESPERADOS Gañadora no I Torneo de dramaturxia de Galicia. 2017. Editada en Madrygal, Revista de estudios gallegos nº 20 / Torneo de dramaturxia1. Edicións positivas ALIANZAS NON TEÑO ESPELLO NO BAÑO Pezas para radioteatro. Premio da audiencia no Diario Cultural. Editadas pola Consellería de cultura.2015 e 2017
O DÍA NO QUE BICAR A TERRA Editorial Difusora das letras Premio Abrente 2018
PUNTO DE VISTA Peza para radioteatro. Finalista no X Premio Diario Cultural. Editado pola Consellería de Cultura.2017 EL ARTE DE VIVIR OBJETIVO PITBULL Pezas para radioteatro. Primeiro premio en español do Certame Carlos Pérez Uralde. Vitoria. 2015 e 2017 EU CONTROLO Peza para radioteatro. Premio A pegada do Eco. 2016 SILENCIO Peza de dramaturxia breve. Primeiro premio A Pipa de Becerrea. Publicada na Revista Galega de Teatro nº 85.
ÁS OITO DA TARDE, CANDO MORREN AS NAIS Editorial Xerais, Premio Álvaro Cunqueiro 2018
OS CANS NON COMPRENDEN A KANDINSKY, 2017 Publicado na ERREGUETÉ (Revista Galega de Teatro) nº91 Publicado polo Consello da cultura galega.