CREADORA ESCÉNICA
avelinaperezteatro@gmail.com
637 756 146
ESE SILENCIO 2021 Edicións Positivas
WONDERLAND Escrita dentro del grupo de trabajo DramaturXA, organizado por el CDG. Editado en Dramaturxia Galega. Edicións positivas. 2019 OS ARROACES SON ANIMAIS SUCIOS E DESESPERADOS Ganadora en el I Torneo de dramaturgia de Galicia 2017. Editada en Madrygal, Revista de estudios gallegos nº 20 / Torneo de dramaturgia1. Edicións positivas ALIANZAS NON TEÑO ESPELLO NO BAÑO Piezas para radioteatro. Premio de la audiencia en el Diario Cultural. Editadas por la Consellería de cultura.2015 e 2017
O DÍA NO QUE BICAR A TERRA Editorial Difusora das letras Premio Abrente 2018
PUNTO DE VISTA Pieza para radioteatro. Finalista en el X Premio Diario Cultural. Editado por la Consellería de Cultura.2017 EL ARTE DE VIVIR OBJETIVO PITBULL Piezas para radioteatro. Primer premio en español del Certamen Carlos Pérez Uralde. Vitoria. 2015 e 2017 EU CONTROLO Pieza para radioteatro. Premio A pegada do Eco. 2016 SILENCIO Pieza de dramaturgia breve. Primer premio A Pipa de Becerrea. Publicada en la Revista Galega de Teatro nº 85.
ÁS OITO DA TARDE, CANDO MORREN AS NAIS Editorial Xerais, Premio Álvaro Cunqueiro 2018
OS CANS NON COMPRENDEN A KANDINSKY, 2017 Publicado en ERREGUETÉ (Revista Galega de Teatro) nº91 Publicado por el Consello da cultura galega.
CREADORA ESCÉNICA
ES GL
FRAGMENTO
FRAGMENTO
FRAGMENTO
CREADORA ESCÉNICA
ES GL
ESE SILENCIO 2021 Edicións Positivas
WONDERLAND Escrita dentro del grupo de trabajo DramaturXA, organizado por el CDG. Editado en Dramaturxia Galega. Edicións positivas. 2019 OS ARROACES SON ANIMAIS SUCIOS E DESESPERADOS Ganadora en el I Torneo de dramaturgia de Galicia 2017. Editada en Madrygal, Revista de estudios gallegos nº 20 / Torneo de dramaturgia1. Edicións positivas ALIANZAS NON TEÑO ESPELLO NO BAÑO Piezas para radioteatro. Premio de la audiencia en el Diario Cultural. Editadas por la Consellería de cultura.2015 e 2017
O DÍA NO QUE BICAR A TERRA Editorial Difusora das letras Premio Abrente 2018
PUNTO DE VISTA Pieza para radioteatro. Finalista en el X Premio Diario Cultural. Editado por la Consellería de Cultura.2017 EL ARTE DE VIVIR OBJETIVO PITBULL Piezas para radioteatro. Primer premio en español del Certamen Carlos Pérez Uralde. Vitoria. 2015 e 2017 EU CONTROLO Pieza para radioteatro. Premio A pegada do Eco. 2016 SILENCIO Pieza de dramaturgia breve. Primer premio A Pipa de Becerrea. Publicada en la Revista Galega de Teatro nº 85.
ÁS OITO DA TARDE, CANDO MORREN AS NAIS Editorial Xerais, Premio Álvaro Cunqueiro 2018
OS CANS NON COMPRENDEN A KANDINSKY, 2017 Publicado en ERREGUETÉ (Revista Galega de Teatro) nº91 Publicado por el Consello da cultura galega.
CREADORA ESCÉNICA
avelinaperezteatro@gmail.com
637 756 146
FRAGMENTO
FRAGMENTO
FRAGMENTO